FDS triển khai kỹ thuật làm thủ tục hành chính đường thủy qua bưu điện
Publish date 11/12/2018 | 13:44  | Lượt xem: 4224

Sáng ngày 08/02, Cục Đường thuỷ nội địa Việt nam ký hợp tác với Tổng công ty bưu điện Việt nam với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ GTVT và Bộ TTTT. Qua đó các thủ tục hành chính đường thuỷ có thể thực hiện chuyển phát nhanh hồ sơ và kết quả giải quyết qua bưu điện.Lãnh đạo VIWA và VIETNAM POST ký thỏa thuận dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bộ
Bộ GTVT và Bộ Thông tin & Truyền thông

 

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS - FOSS Development & Services JSC và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VnPost đã thực hiện việc tích hợp kỹ thuật này. 
Vì Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ GTVT được triển khai trên OpenCPS nên chức năng tích hợp chuyển phát nhanh bưu điện cũng được đưa vào phiên bản phát hành của OpenCPS.

Tham khảo thông tin chi tiết tại: Báo giao thông