Truy cập mã nguồn OpenCPS tại Github
Cuộc sống thuận tiện hơn Với
Hệ thống Hành chính công trực tuyến OpenCPS
Đơn giản - Thuận tiện - Tiết kiệm chi phí - Kết nối công dân, doanh nghiệp với chính quyền
Truy cập mã nguồn OpenCPS tại Github
Cuộc sống thuận tiện hơn Với
Hệ thống Hành chính công trực tuyến OpenCPS
Đơn giản - Thuận tiện - Tiết kiệm chi phí - Kết nối công dân, doanh nghiệp với chính quyền

Cộng đồng Phần mềm lõi Hành chính công nguồn mở OpenCPS được thành lập với mục đích tạo ra một sản phẩm lõi Dịch vụ công chuẩn hóa, toàn diện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng và yêu cầu công nghệ.
OpenCPS tuân thủ giấy phép mở AGPL V3. Mở ý tưởng, mở thiết kế, mở mã nguồn liên tục cập nhập và phát hành phiên bản mới.

Cộng đồng Phần mềm lõi hành chính công nguồn mở OpenCPS được tổ chức và hoạt động theo đúng chuẩn mực thế giới, được điều hành bởi: Ban Điều hành, Ban Kỹ thuật và Ban Người dùng.

OpenCPS là hệ thống Hành chính công điện tử bao gồm Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến các mức độ 2, 3 & 4. OpenCPS phù hợp với nghị định số 61/2018/NĐ-CP về Cơ chế MCĐT liên thông và đáp ứng Bộ tiêu chí kỹ thuật đối với hệ thống MCĐT và DVC theo quyết định số 1697/QĐ-BTTTT.

OpenCPS cho phép triển khai hàng loạt dịch vụ công trực tuyến cho các Bộ, các Tỉnh/TP với thời gian triển khai nhanh và chi phí thấp với phương cách chỉ bằng các thao tác cấu hình giống như Cổng TTDT mà không đỏi hỏi phải lập trình gì thêm. Phần mềm OpenCPS cho phép triển khai linh hoạt theo mô hình tập trung, phân tán hoặc hỗn hợp tuỳ theo hiện trạng của các Bộ và các Tỉnh/TP.

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Natif
Hỗ trợ phát triển và triển khai OpenCPS

Hội đồng chuyên gia

One
GS.TS Đỗ Trung Tá
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Two
TS. Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông
Three
GS.TS Hà Quốc Trung
Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Khoa học và Công nghệ

OpenCPS được các tổ chức và
các hãng công nghệ hàng đầu thế giới bảo trợ

Đơn vị phối hợp

Thành viên Cộng đồng Phần mềm lõi Hành chính công nguồn mở

OpenCPS quy tụ các thành viên đến từ các Viện/ Trường đại học, các Cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp CNTT & Viễn thông. Đến nay đã có tổng cộng 27 thành viên tham gia vào cộng đồng.

Thành viên sáng lập:
  • Định nghĩa thông tin thủ tục hành chính
  • Định nghĩa thành phần hồ sơ
  • Định nghĩa form động
  • Thanh toán trực tuyến
  • Ký số doanh nghiệp và ký số cán bộ
  • Tích hợp hóa đơn điện tử
  • Tích hợp tổng đài tin nhắn SMS
  • Tích hợp dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
  • Kiểm tra rà soát an toàn bảo mật
  • Tối ưu hóa hạ tầng

Hàng nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 & 4 cấp Bộ và cấp Tỉnh

Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng
Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Giao thông Vận tải
Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng
Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Giao thông Vận tải
Hàng trăm Dịch vụ công trực tuyến kết nối Cổng Một cửa điện tử Quốc gia
và chiếm tới hơn 70% số lượng hồ sơ trực tuyến của cơ chế Một cửa Quốc gia