Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS
Công ty Cổ phần Netnam
Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin
Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS
Hội tin học Việt Nam
Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia
The MariaDB Foundation
Redhat Company
OpenStack Company
Docker Hà Nội
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC
Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS
TamViet Solutions
Công ty Cổ phần Netnam
Công ty Cổ phần Giải pháp thông tin
Công ty TNHH Việt Nam - Đan Mạch VidaGIS
Công ty Bitsco
Công ty RDot
Trung tâm Phát triển thương mại điện tử
Công ty ITI
Trường Đại học Bách Khoa
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thẻ Nacencomm
Công ty TNHH Velatek
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam
Công ty HPTS
TF Group
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Epacific
Công ty BTech
BSC
TCI
NCS Technology
Công ty Cổ phần ECOIT
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm GTO
Công ty Đại Nam
Trung tâm Tin học và Công nghệ số
Khối Giải pháp Doanh nghiệp - Viettel Telecom
Công ty TNHH Phần mềm Kế toán thông minh
Công ty TNHH Tư vấn và Giải pháp Agile Việt Nam
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An