Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung Tỉnh Sơn La sử dụng OpenCPS
Publish date 03/12/2018 | 09:02  | Lượt xem: 3522

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung Tỉnh Sơn La sử dụng OpenCPS

Ngày 2/6/2017, UBND tỉnh Sơn La đã chính thức khai trương, đưa vào vận hành cung cấp dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La (http://dvc.sonla.gov.vn)

Cổng DVC TT tỉnh Sơn La được xây dựng theo mô hình tập trung toàn tỉnh sử dụng Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS. 

Trong thời gian rất ngắn, chỉ hơn 01 tháng, với sự quyết tâm của các Sở/ Ngành/ Huyện/ xã tại Sơn La và sự nỗ lực cao độ của hai thành viên cộng đồng OpenCPS là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt và Công ty CP Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS đã mang lại thành công ngày hôm nay. 

Ngoài Cổng DVC TT, tỉnh Sơn La còn đưa vào vận hành đồng bộ Hệ thống Một cửa điện tử liên thông EPar (giải pháp tích hợp cùng OpenCPS) và phiên bản Mobile Native App của OpenCPS cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên Smart Phone.

Tiếp đó, với 5 ngày đào tạo, chuyển giao công nghệ từ Tâm Việt và FDS, các cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã có thể hoàn toàn có thể chủ động bổ sung thêm các dvc trực tuyến mức độ 3 và 4 vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh, cũng như cập nhật nhanh chóng khi có điều chỉnh bộ thủ tục hành chính hàng năm. Đây là một bước quan trọng tiến tới việc làm chủ công nghệ, làm chủ các đơn đặt hàng dịch vụ CNTT và không phụ thuộc vào bất kỳ nhà thầu nào của tỉnh Sơn La.