Thông báo phát hành phiên bản OpenCPS 2.0
Publish date 03/12/2018 | 09:25  | Lượt xem: 3732

Thông báo phát hành phiên bản OpenCPS 2.0

Vào ngày 6/6/2018 vừa qua, Core Team đã chính thức phát hành Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS 2.0 và đã thông báo rộng rãi trên mail group của cộng đồng.

https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2/releases

So với phiên bản trước, bản 2.0 thay đổi hoàn toàn về mặt kiến trúc ứng dụng, kiến trúc triển khai và kiến trúc phát triển phần mềm.

* Thông tin về phiên bản mới xem tại:
https://github.com/VietOpe…/…/wiki/OpenCPS-2.0-Release-Notes

* Download tại:
https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2/releases/tag/v2.0

* Thông báo lỗi tại:
https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2/issues

Với nỗ lực liên tục phát triển và phát hành các phiên bản mới ngày càng nhiều tính năng hơn, tốt hơn. Core Team sẽ tiếp tục phát triển và phát hành phiên bản OpenCPS 2.1 trong thời gian tới.

Đầu tiên, xin chúc mừng Core Team đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và lại đang tiếp tục phát triển các phiên bản tiếp theo.

Chúc mừng các thành viên cộng đồng OpenCPS và các anh, chị, em yêu nguồn mở!